Aktuality


Tyto www stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány novými informacemi.


Informace na těchto www stránkách jsou podávány co možná nejsrozumitelnějším způsobem – i pro osoby, které se touto problematikou zabývají pouze okrajově. Detailní vědecké články s mnoha rozsáhlými výpočty je možno najít ve vědeckých publikacích.


Pokud potřebujete poradit, nebo nastartovat některou oblast ve Vaší firmě, obraťte se na nás.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB