Nevyužití/nevyužívání pracovní doby


Nevyužívání pracovní doby můžeme také zařadit do 7 druhů plýtvání. Je jen otázka, jestli je lépe přiřadit je k "čekání" nebo do "nevyužití lidského potenciálu".

Typické a opakované ztráty vznikají při:
 -  pozdním nástup na směnu – nepřevzetí směny od předchozích pracovníků,
 -  brzkém odchodu na přestávku,
 -  pozdním příchod z přestávky na pracoviště,
 -  brzkém odchodu na oběd,
 -  pozdním příchodu z obědu na pracoviště,
 -  brzkém odchodu na konci měny – nepředání pracoviště následující směně,
 -  nepovolené odchody na kouření,
 -  záměrné záminky k opuštění pracoviště,
...

Organizačními opatřeními je možné takové nešvary alespoň částečně eliminovat, ovšem pouze restriktivními metodami nelze dosáhnout dlouhodobě uspokojivých výsledků.
Pouze restriktivní opatření uspokojivě fungují několik týdnů či měsíc – 2. Potom se tyto nešvary znovu objevují. Nejdříve na méně a hůře sledovaných pracovištích, později na "nehlídaných směnách" a pak se staré nešvary "nakopírují" do celé šíře výroby.

Daleko efektivnějších výsledků je dosahováno, když je pracovníkům správně a vhodným způsobem předloženo (např. vypočteno v korunách), kolik stojí jak dlouhé výpadky ve směně a kam až dopadá nedodržování kázně na pracovišti včetně nedochvilnosti!
Samozřejmě vhodnost formy a způsob komunikace je na vedoucím, který tuto oblast řeší.

Tato oblast hodně zasahuje do tzv. "měkkných dovedností" - neboli do práce s lidským potenciálem. Patří sem psychologie vedoucího/managera a správný přístup k podřízeným.2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB