Systém organizační


V současné době je asi nejznámější systém jakosti (SJ), který je aplikován ve firmách a SOUČASNĚ je uznáván jako funkční a propracovaný je EN ČSN ISO 9001 nebo další často užívané - TQM, VDA které v sobě zahrnují vždy několik podkapitol, které řeší jednotlivé oblasti.

Pro menší firmy jsou tyto systémy někdy příliš rozsáhlé a přidaná hodnota takového systému jakosti vůči přínosu (tzv. poměr cena:výkon) je nepříznivá a může malou firmu neúnosně zatížit!

Je ale možné využít některou část, nebo více částí ze systému (z normy) a tyto úspěšně zavést ve firmě a z toho profitovat.
Samozřejmě, že v takovém polosystému nelze již uvažovat o certifikaci, a ani zákazníkům nelze deklarovat kompletní, certifikovaný SJ, ale i tak může být tento fragment SJ firmě ku prospěchu a to nejen ve finančním pohledu!
Mnohdy se ve firmě očekávají okamžitá měřitelná srovnání; a peníze srovnávat umějí nejlépe. Avšak (po)zapomíná se na to, že fungující organizační systém dává standardizace a zjednodušení práce, což je velké odlehčení pracnosti a zvýšení výkonnosti ve firmě. V takovém nastavení pak procesy přinesou menší chybovost v každoddení rutinní práci, úsporu času a větší prostor na rozvoj dalších oblastí firmy - což jsou ve výsledku opět peníze do firemní kasy.

Firma, která se rozhodne začít systematicky řešit procesy, zpravidla začíná s implementací článků normy SJ, které přímo řeší výrobní proces (nositel přidané hodnoty) a další - následné podpůrné procesy, které těsně přiléhají výrobním procesům:
• řízení (výrobního) procesu
• řízení dokumentace
• zodpovědnosti a pravomoci (napříč firmou)
• management zdrojů
• identifikace a sledovatelnost (trasovatelnost)
• řízení měřicích zařízení
• řešení neshodného zboží (výrobků)
---
• měření - analýza - zlepšování (přímo nesouvisí s výrobním procesem, ALE je alfa-omega života a konkurenceschopnosti firmy)

Alespoň tyto základní články je vhodné zavést - řídit a naplňovat, a již za velmi krátkou dobu se ukáže skutečný profit. Při pravidelném vyhodnocení funkčnosti (polo)SJ jsou vidět převažující pozitiva.
Co je samozřejmé, že o tento (polo)SJ je potřeba se také postarat - tedy zdokumentovat co bude - kdo - kde - jak provádět, a hlavně jak bude vyhodnocována efektivita (polo)SJ. Bez těchto základních stavebních kamenů bude posun firmy kupředu velmi obtížný a pro mnohé stále ještě skepticky naladěné kolegy bude přínos budovaného (polo)SJ nepřesvědčivý.

Každý z nás, kdo má svůj počítač ví, že v něm probíhají jakési pravidelné aktualizace systému, instalace bezpečnostních záplat, aktualizace antivirového programu s upgrade, servis vlastního systému … optimalizace obsazeného prostoru na HDD, zálohování vlastních dat, vytváření a organizace bodů obnovy, kontrola systému …
Bez těchto (a mnoha dalších) servisních úkonů se z počítače po nějaké době stává nefunkční krabice, která neplní původní záměr.

Řešení je pak obvykle kompletní přeinstalace počítače.
Přeinstalace počítače je však obyčejně jednodušší, než "přeinstalace" firmy. Pokud je nutná "přeinstalace firmy", je to krok mimořádně bolestivý.2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB