Systém informační


Je již běžné, že ve firmě je "systém" – tím je myšleno, že jsou do počítačů vkládána data a z nich jsou pak využívána nejčastěji pro tisk faktur, obálek s adresami zákazníků a na balíkové průvodky.
V některých systémech je více modulů, které umožňují provést různé akce a data spolu více – či méně sdílet, avšak obvykle komplikovanými převody a transfery.
Velké profesionální systémy mají tyto moduly propojeny velmi sofistikovanými metodami a transfer dat probíhá bezztrátově.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB