O autorovi


Lubomír Pokorný * 1965

Původním povoláním elektromechanik měřicích a regulačních přístrojů - od roku 1993 práce v oboru měření a regulace.
V letech 1994 – 2000 řízení kvality výroby koncových periferií počítačů pro nadnárodní společnost. Systém jakosti ISO 9000, různé druhy auditů, zavádění nových výrobků …
V letech 2001 – 2006 řízení kvality výroby částí počítačů a elektroniky pro velkou nadnárodní společnost. Systém jakosti ISO 9000, projekty KAIZEN, Six Sigma – Green belt, a jiné, audity -interní, -zákaznické, -bezpečnostní, transfery a implementace výrob se sledováním a vyhodnocováním parametrů kvality při nulté sérii a v následných, evidence a řízení zdrojů emitujících ionizující záření, řešení a optimalizace procesních kroků ve výrobě ...
V letech 2007 – 2011 řízení a certifikace systému jakosti, optimalizace zvláštních procesů, podíl na vývoji efektivních metodik práce a včleňování nových procesů do toku, včetně dalších řídících činnosti pro výrobu různých typů výrobků v menších společnostech …
Od roku 2011 samostatná poradenská, auditorská, konzultační činnost ve výrobě a poskytování služeb se zaměřením na efektivitu a produktivitu práce, minimalizaci ztrát, tvorbu přidané hodnoty a rozvoj firmy za pomoci řídících nástrojů průmyslového inženýrství.

Zaměřuji se na malé firmy podnikající/působící v technickém, uměleckém i nehmotném směru podnikání. Spolupracuji s firmami jak na malých – izolovaných problémech, tak i na rozsáhlých – dlouhodobých optimalizačních projektech.
Pružné, akční a proaktivní vedení firmy dosahuje velmi rychle pozitivních výsledků, které donesou poměrně rychle hmatatelný benefit pro firmu. Tyto výsledky dokáží uspokojit očekávání – ozdravení firmy, což je pro vedení velmi příjemné a užitečné.


Správně implementované nástroje průmyslového inženýrství dělají z firmy v úpadku firmu prosperující – ozdravenou a konkurenceschopnou, což pak přináší krom hmotného užitku i dobrý pocit z odvedené práce všem – i mě samotnému.
"Přemoct špatné návyky můžeme jen dnes, nikdy ne zítra." Konfucius

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB