Šetření nástrojů a zařízení


Úspory lze nalézt i u nástrojů a zařízení. V prvé řadě je možné nalézt úsporu v opotřebení zařízení tím, že se bude využívat pouze předepsaným způsobem – jak navrhl zkušený technolog. A také bude využíváno jen do míry, jak je technicky zkonstruováno – tedy nebude přetěžováno, jelikož jeho opotřebení pak enormně narůstá a firmě přinese zvýšené náklady na opravy a výměnu opotřebovaných dílů. Typicky vozíky, lisy, i vřetena vrtaček …

Co se týče nástrojů – v první řadě se týká správného uložení nástrojů, aby se nepoškozovaly. Typické případy, kde se dá mnoho uspořit jsou vrtáky, frézy, výstružníky, nože na soustruhy … které pokud se pokládají na ocelové desky, dochází k otupení a mnohdy i k vylomení břitu/ů a pak je nutné tyto brousit, což jsou opět náklady pro firmu.

Správným a šetrným uložením je možné opět uspořit nemalé prostředky!

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB