Ostatní


Sem patří opět nejrůznější optimalizace – jako například režijní/úřednické místo, které běží zpravidla jakýmsi svým přirozeným životem, bez ohledu na to co vyprodukuje a s jakými náklady. Je možné říci, že každá optimalizace úředníka je zmenšení režijních nákladů pro firmu. Je však potřeba myslet na to, že takové optimalizace nejsou jednoduché – už jen proto, že úřednické místo nemá přesný popis práce a normy se ho také netýkají! Úřednické místo je možné "znormovat" jen na opakujících se činnostech, které jsou každodenní náplní práce, ale i ty, které běží v týdenním cyklu. Operativní činnosti budou pak tvořit nějakou menší část náplně úředníky, kterou již nelze přesně znormovat, ale je jejím zmapováním se nám dostane přehled o složení a charakteru práce toho kterého úřednického místa.

Často opakované chyby při provádění klasického "snímku pracovního dne" úředníka je, že osoba provádějící tento průzkum si získané informace přečte, na poradě je přednese, ale další kroky zůstanou jen v plánech na "příští týden" – tedy bez potřebného zlepšení a provedení nápravy! (viz. kapitola - Ladící smyčka D-M-A-I-C) POZOR – cílem mapování vytíženosti úřednického místa není rozzlobit úředníka, nebo ještě hůře – všechny úředníky a zapříčinit v kanceláři vlnu schválností, nevraživostí a rozbrojů! Právě naopak!
Záměr je najít přetíženého úředníka a nevytíženého, přičemž přerozdělením práce budou všichni úředníci lépe spolupracovat a budou v průběhu měsíce rovnoměrně vytíženi.

TENTO PRAVÝ ZÁMĚR JE VHODNÉ TĚMTO ÚŘEDNÍKŮM SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM TAKÉ SDĚLIT!
S patřičnou dávkou diplomacie a taktu.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB