Optimalizace


Optimálně běžící proces je takový proces, kde (obecně platí):
 ♦  pracuje jen nutný počet pracovníků (dle technologických předpisů)
 ♦  nejsou zbytečné pracovní operace, ani činnosti (dle technologických předpisů)
 ♦  nejsou potřeba žádné přídavné pracovní nástroje či zařízení (oproti technologickému předpisu)
 ♦  nevznikají havárie strojů a zařízení
 ♦  vznikají ztráty na materiálu blížící se 0 (nule),
 ♦  vznikají prostoje blížící se 0 (nule),
 ♦  nevzniká potřeba dopravovat podsestavu k další operaci "příliš daleko"
 ♦  nevzniká další potřeba času pro výměnu nástrojů a přípravků k provozu pracoviště (proti technologickému předpisu)

Takový proces můžeme považovat za optimálně běžící – neboli téměř dokonalý.
Mezinárodně uznávaný - moderní termín je LEAN.
Lean znamená optimální - proces široký (rozsáhlý) ani málo, ani moc. Proces, který je optimální - právě akorát.
Celý "nástroj Lean" má několik podkapitol, které spolupůsobí jako optimalizace výrobních procesů.—————
Nedávno proběhla tiskem zpráva (II/2016), že v jednom velkém městě - jedné části, vypracovala firma na svoz odpadu nový harmonogram svozů podle dat nasbíraných z GPS, umístěných ve vozech.
Firma udělala optimalizaci svozových cest pro všechny vozy a výsledkem bylo asi 13% zkrácení vzdálenosti!
Jestli je to o 13%, je to opravdu velmi významná optimalizace.

ÚVAHA 1 - byl to jistě pěkný matematický model. Metoda pokus - omyl tu nemohla být použita (trvala by roky).
ÚVAHA 2 - bylo-li možné udělat 13% optimalizaci, jak byly určeny (spočítány) původní svozové trasy?
ÚVAHA 3 - při úspoře na všech svozových trasách bude úspora jen v naftě?
Pravděpodobně ne. Musí se připočítat i sekundární - terciální ... úspory. Je jen na ekonomech, kolik si dají práce s hledáním dílčích nákladů/úspor a jak bude úkol zadán od ředitele.
ÚVAHA 4 - po této optimalizaci musí firma nutně ušetřit nemalé peníze. Pozná to zákazník > město > občan na ročních poplatcích za odpad?
Kdyby takto zoptimalizovala výrobní firma, mohla by promítnout část úspor do ceny výrobku, další např. do infrastruktury, další do nového stroje a třeba ještě na ?? zvelebení jídleny s kuchyňkou pro zaměstnance.
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB