Nepropracované metodiky


Metodiky jsou "soft nástroje", které mají rozpracovávat pracovní postupy tak, aby byly provedeny správně A SOUČASNĚ byly efektivní – tedy aby naplnily vše, co je požadováno technologem, ale aby nespotřebovávaly ani více času, ani materiál, ani jiné zdroje!
Nejčastější obraz je, že ve strohém pracovním postupu bez přesnějších detailů je pouze uvedeno, co je cílem. Na pracoviště je posazen i třeba zručný pracovník, ale bez důkladného zaškolení – tedy bez upozornění na všechny drobnosti významné pro správné sestavení polotovaru/výrobku - s dovětkem "… to zvládnete ne? Je to jednoduché …".

ANO, pracovník operaci zvládne lépe či hůře, ale o výkonu na pracovišti již nelze hovořit! Pak takové pracoviště ovšem v procesním toku vystupuje jako prostojové! Když je takovéto pracoviště vřazeno do výrobního procesu, je naprosto zřejmé, že na konci směny nebude splněn plán a způsobí organizační potíže řídícím pracovníkům – jak nahradit prostoj!
Nepřímo však hrozí, že některý zákazník nedostane včas objednaný výrobek.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB