Suroviny


Ztráty na (vstupních) surovinách jsou ve firmách časté.
Výhodou je, že je to jedna položka ze vstupních materiálů a nemá v sobě podíl lidské práce. Ovšem některé suroviny jsou velmi drahé a pokud alespoň u těchto nevznikne zvláštní režim provozu, budou vznikat firmě značné finanční ztráty.

Uvedu několik příkladů:

  • rozsypaný materiál z balení
  • zavlhlý materiál, který již nelze ihned použít a bude jej potřeba minimálně vysušit + vyčistit (část možná dokonce vyhodit)
  • netěsnící násypky/neseřízené podavače způsobují rozsypání materiálu po zemi, kde je znečištěn a pak zpravidla vyhozen do odpadu
  • neseřízený stroj a ztráty při běhu stroje, který například nesprávně dávkuje a "přelévá", což znamená opět nejméně vícepráce (nadbytečné úkony) s opětovným nasypáním suroviny do násypky stroje. Pokud není přímo vyhodnocen jako nepoužitelný a vyhozen do odpadu. A za likvidaci takového odpadu může firma platit nemalé peníze.
  • při rozlévání tekutin z velkých sudů pomocí trychtýřů dochází docela pravidelně k ulití a přelití, které jsou sice ekologicky zachyceny ve vanách pod sudem, ale v těchto vanách je tekutina již znečištěná - čili nezpracovatelná a znamená vždy alespoň částečné ztráty!
  • přečerpávání různých plynů je poměrně komplikovaný proces. Pokud není plyn vidět, a cítit, je pro člověka řešení ztrát složitější a vyžaduje i nákladnější přístrojové vybavení na jeho detekci.
  • a mnoho dalších …Dnes je na trhu mnoho chytrých pomůcek, které pomáhají zamezit plýtvání se surovinami - jsou to různé speciální trychtýře, pozvolna se nakláněcí stojany na barely, dávkovače, pumpy na přečerpávání ... a mnoho dalších naleznete v katalozích mnoha firem.
VŽDY ale za zařízením bude stát člověk, který je obsluhuje a záleží na něm, jak umí zařízení ovládat a jaký má svůj osobní vnitřní postoj k práci ve firmě, kde pracuje. Buď bude pozitivní, nebo vlažný, a v některých případech může být i negativní.
Výsledek jeho počínání sami odhadněte.

Uvedu jeden příklad který se týká prvního bodu uvedeného výše.
V jednom velkém řetězci bylo zboží v regálu připraveno k prodeji tak nešťastným způsobem, že se nakonec stalo neprodejným.


obchod-1


Původně řez v sáčku nebyl viditelný - řez se přesně kryl s řezem v čelní stěně krabice!
obchod-2


Po lehkém dotyku na sáček bylo vidět co se "nepovedlo".
obchod-4Obě balení v přední odříznuté části krabice byla proříznuta až na obsah. A tím byla znehodncena.
Ani 47% sleva nemůže nalákat zákazníka na takové zboží. Navíc pokud je v zadní řadě krabice nepoškozené balení ... není důvod si brát poškozené!
Takovou a velmi podobné situace jsem řešil z svoji kariéru již mnohokrát!
Co mají ale VŠECHNY ty situace společné je, že pracovník se na otázku "umíte správně otevírat krabice"? SILNĚ se ohradí ve smyslu, že není přeci idiot.
Na první pohled je zřejmé, že pracovník netrpí mentální poruchou, ale ... výsledek jeho práce je mnohdy ... dosti výmluvný.

Pokud člověk sám - přirozeně procesně přemýšlí, nemůže se mu stát taková situace! Jelikož domýšlí konce svého počínání.
Pokud člověk již při zaškolování (předpokládal bych, že existuje nějaké školení na vybalování zboží a zakládání do regálů) neprokáže dostatek procesního uvažování ... je zapotřebí jej důsledně metodicky vést tak, aby si tuto činnost náležitě osvojil, a byl schopen takovou operaci zvládnout.
Ještě snad jedna poznámka - předpokládám, že školitel má "školící listy" nebo "metodické pokyny", které obsahují opravdu VŠECHNY důležité informace k této pracovní operaci, podklady jsou aktuální a ověřené kompetentním nadřízeným.

Zvládnout operaci znamená, že krabice budou správně rozdělané:
- kterýkoliv den a na kterékoliv směně
- krabice od kteréhokoliv dodavatele
- krabice s kterýmkoliv zbožím
- krabice jakékoliv barvy
- krabice jakékoliv velikosti
- krabice z jakéhokoliv materiálu

Jen připomenu důležitou skutečnost, že v mnoha výrobních firmách chodí v krabicích zboží za velké částky peněz! A co navíc, pro mnohé zboží (součástky) neexistuje objednávka "mimo pořadí", která by zajistila okamžité do-vykrytí za poškozené - zničené součástky a možnost dokončení rozpracované zakázky!
Samozřejmě, že na tuto součástku čeká vyšší sestava > konečná vrcholová sestava, která má X násobně vyšší hodnotu a pro firmu znamená finanční prostředky na další měsíce provozu!
Toto jsou velmi vážné komplikace v řízení výroby a také řešení takto zpožděné dodávky zboží se zákazníkem je nepříjemné. Je veliké stětí, když si zákazník neobjedná při jednom telefonátu hned zákaznický audit mimo pořadí!

Je na místě ptát se jak - jakou metodikou a kdo bude školit pracovníky (skladu) rozdělávající krabice se zbožím? Práce školitele je velmi důležitá a užitečná, ale bývá ve firmách nedoceněná.
Mnoho firem pře-/za-školení řeší alibisticky prostřednictvím směnového mistra, což při malé fluktuaci tak - nějak ... ± funguje.
Měřit a průběžně vyhodnocovat skutečnou úroveň zaškolení jednotlivých pracovníků je záležitost asi jen pro skutečné top firmy, které hrají "První A ligu".2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB