Šetření infrastruktury


Infrastruktura je velmi významnou položkou v možnostech úspořit firmě prostředky.
Budovy (zvláště ve velkých továrních halách) jsou velmi nákladné na provoz! Satré budovy z 50 - 60 -70. let je naprosto speciální kapitola.
V budovách, kde jsou nedobře se zavírající vrata, a k zavření je potřeba použít hrubší síly ... vrata se po čase rozbijí a je potřeba nákladná oprava, či dokonce výměna vrat, někdy i zárubní!

Střecha haly, do které zatéká je drobný problém v porovnání s každodenními problémy ve výrobě, ale za 2 - 3 - 8 roků si vyžádá velkou opravu za stovky tisíc korun!

Velkou kapitolou jsou okna a zvláště střešní světlíky. Zastaralý typ oken dokáže propustit v zimě obrovské množství tepla, a naopak - dovnitř pouští velké množství nečistot, které ve výrobě někdy způsobují závažné problémy.

Ve firmě je nadšení, že je dost práce, ovšem přeprava těžkých palet zatěžuje podlahy (které nejsou třeba konstruovány na takové zatížení) a jejich opravy stojí opět nemalé náklady.

Je potřeba vidět všechny dopady "běžného chodu" firmy na infrastrukturu, a přitom mít stále na paměti, že také infrastruktura vytváří podmínky, pro úspěšnou efektivní výrobu!
Vyplatí se každoročně provádět velkou prohlídku celé infrastruktury od základu po střechu a VČAS odhalovat drobné havárie, jejichž včasná oprava je rychlá a přijatelně drahá.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB