Efektivní procesy - úvod


Společnosti v dnešní době řeší stále častěji otázky typu – Kam směřujeme? – Co je dnes stále těžší a těžší? – Co se nedá koupit?
A různé výzvy globalizace …

Hledají se stále produktivnější systémy. Majitelé či vedoucí pracovníci si kladou otázky:
- Jak být konkurenceschopnějšími? - Jak zabezpečit lidem práci?
- Jak umístit svoje zboží na trh a najít pro ně zákazníka? - Čím jsou typičtí naši zákazníci?


I vy si kladete tyto otázky? ...pokud ano, tak jste zde správně na www.efektivniprocesy.cz


Již nějakou dobu slýcháme z médií, že nabídka převyšuje poptávku, což v mnoha případech vede k nadvýrobě a následně k nadbytečným zásobám. Za téměř samozřejmé nástroje k uspokojení požadavků zákazníka, se již pokládá implementace certifikovaného systému jakosti ISO 9001, práce s nástroji řízení jako například Six sigma, Lean, KAIZEN, Poka-Yoke, Just in time … a mnoho dalších.

Je možné se v tolika nástrojích ještě přehledně orientovat?
Je vůbec možné řídit chod firmy a řešit ekonomickou prosperitu, zároveň pečovat o zaměstnance, a přitom mít ještě i čas pro sebe a svoji rodinu?Naše společnost www.efektiviprocesy.cz vám pomůže najít optimální nástroje přímo na míru.

Již mnoho let rozvíjí některé firmy na světě metody průmyslového inženýrství umožňující velmi efektivně zasadit procesy do firemního prostředí a udržovat tak firmu zdravou. Dlouhodobě pracují na tom, aby neustále zlepšovali své procesy, a za co nejnižších nákladů vyráběli kvalitní výrobky, s vysokou přidanou hodnotou. V těchto firmách je rozvoj lidského potenciálu a týmová spolupráce nezbytností.

Připravíme Vaší firmě plán rozvoje lidských zdrojů – ozvěte se - kontakt zde »


Vyspělé společnosti nezapomínají ani na motivaci pracovníků!
V takových firmách jsou všichni zaměstnanci zapojeni do kontinuálního budování pilířů konkurenceschopnosti. Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby včas dokázali detekovat abnormality ve výrobě a udržovali zavedené standardy na vysoké úrovni. Pečlivě měří a analyzují náklady na výrobek, hledají způsoby jak eliminovat neproduktivní čekání, zbytečné procesní kroky či nepotřebné postupy ve výrobě. Neustálým zlepšováním takto budují efektivní výrobní procesy. Jejich cílem je přirozeně, aby zakázka byla vyrobena kompletně, v odsouhlasené kvalitě a v termínu – just in time. A při tom citlivě naslouchají přání zákazníka.
Potřebujete sestavit nástroj na takové sledování zakázek?

Možná se nyní ptáte "a kdy bude toto fungovat i v naší ve firmě?
Kdy budeme moci vyplatit 13. plat, nebo více investovat do modernizace a růstu? Anebo (pomalu) spějeme k zániku?!

Zapomeňte, jak se TO dělalo dřív - Neargumentujte proč TO nejde - Změnit lze opravdu všechno!

Dokonalý proces nevznikne ihned, ale je možné okamžitě začít napravovat chyby, které si uvědomíte. Hledáte-li jádro/kořenovou příčinu problému a neřešíte-li jen následek, je řešení trvalé. Vždy platí, že více nápadů je lepší než jeden – byť je můj.

Zavolejte a s důvěrou se na nás obraťte - kontakt zde »


Jedním ze zásadních faktorů pro další rozvoj je přijetí faktu, že problém má být motivačním prvkem, NIKOLI FRUSTRACÍ.

Vycházejíce ze známé poučky: "kdo neměří a neanalyzuje - nemůže zlepšovat" vyplývá, že je potřeba neustále sledovat stav - opakovatelnost a reprodukovatelnost všech významných procesů a dostatečnost zdrojů!

Prostřednictvím tohoto webu se můžete dozvědět o některých možnostech, jak řešit typické problémy, se kterými se firmy mnohdy dlouhou dobu a neúspěšně potýkají. Pro analýzu každodenních provozních situací můžeme úspěšně používat jednoduché a přesto účinné a efektivní nástroje, jako je průměr, vážený průměr, medián … korelace, regrese a trendy.

Naleznete zde také krátké a obecné informace - například jak pracovat se smyčkou DMAIC, jak funguje Gaussova křivka normality, co říká paretovo rozdělení a další. K řešení specifických stavů, pak můžeme následně uplatňovat celou řadu dalších sofistikovaných metod. Pokud nám napíšete, pomůžeme vám vypořádat se s typickými problémy Vaší firmy, které jí brání v rozvoji!

Konkrétní postup ke zlepšení neproduktivní oblasti firmy je však potřeba stanovit až v konkrétních podmínkách.


Je nasnadě, že celé úsilí o komplexní růst firmy musí být MAXIMÁLNĚ PODPOROVÁNO ze strany vrcholového vedení!
Nejlépe však je, když všichni zaměstnanci jdou za společně vytýčenými cíli a budují moderní konkurenceschopnou firmu
.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB