Provoz pracovišť


Provoz pracovišť neprodukující přidanou hodnotu
V každé výrobě je/jsou pracoviště které nepřidává hodnotu.
Pokud jsou tato pracoviště pod velmi přísným dozorem, je činnost na pracovištích i řízena a nestává se, že se na těchto pracovištích shlukují zaměstnanci, povídají si a toto pracoviště již neprodukuje vůbec žádnou hodnotu. Pak takové pracoviště produkuje pouze režijní mzdové náklady (někdy i energie). Taková pracoviště je třeba nejprve rozkrýt, jejich počet udržovat co možná nejnižší, s jasným režimem a dobře je organizovat!

Příliš dlouhá a častá přeprava dílů
V každé výrobě je potřebná manipulace s materiálem, polotovary a výrobky. V mnoha případech délka přepravní trasy a čas strávený s přepravou je neúměrně dlouhý vůči technologickým požadavkům.
Bývá to způsobeno postupnou úpravou rozložení pracovišť a po čase se při měření těchto časů zjistí, že pracovníci stráví při přepravě o 20, 30 i více procent déle, než tomu bylo původně! Když jsou na velké výrobní hale vzdálenosti v desítkách metrů – ztráty jsou obrovské!
Toto je úkol organizačně řídících pracovníků – průběžně sledovat jak se mění pracoviště v hale včetně skladů a ve kterém skladu je umístěn materiál ke zpracování – a průběžně korigují a usměrňují tyto pozice. K těmto studiím se využívá tzv. špagetový diagram, který dokáže odhalit vzrůstající délku přepravních cest. Vhodným nastavením je možné zaktivovat alarm, který upozorní na nárůst přepravní cesty nad únosnou míru.

Pomocní pracovníci
Tzv. "podřadné práce" – na pomocných pracovištích a tam pomocní pracovníci (obvykle brigádníci, či "vypůjčení" pracovníci na půl dne).
Jsou to obvykle pracovníci bez zaškolení, či s "rychlým zaškolením", kteří si počínají, tak nějak ... jak sami dovedou a jak si jen sami poradí s nastalými problémy na pracovišti. Jejich nadřízený celou situaci řeší postojem, že "tady dokáže dělat i blb".
Protože takový "vypůjčený" pracovník ve většině případů nemá povědomí o celém výrobním procesu, se všemi návaznostmi, nemůže ani při sebelepší vůli domyslet dopady svého konání. Výsledkem je zpravidla nedokončená operace, nekvalita, nevědomé poškození podsestavy či výrobku, jinak provedený úkon, nebo dokonce úplné předělání a reorganizace pracoviště ke své potřebě a byť s nejlepšími úmysly – výsledky jsou pro výrobu až tragické.

Eliminace takových možných problémů je v řádném zaškolení pomocného pracovníka, včetně praktického zácviku a není od věci i průběžná kontrola jeho počínání na pracovišti + kontrola odvedené práce kompetentním vedoucím!
Je velmi vhodné a důležité - průkazné vysvětlení zodpovědností i na dočasném pracovišti takovému pomocnému pracovníkovi!

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB