Několik otázek pro Vás na začátek


1. Dostává váš zákazník přesně to, co si objednal/co potřebuje?
2. Co je nyní pro vaši firmu problém?
3. Co se vám jeví nejtěžší a nejkomplikovanější ve firmě?
4. Je vaše firma konkurenceschopnější než před 5 lety?
5. Kam se chce/potřebuje vaše firma na trhu posunout?
6. Máte plán posunu "do vyšších pater"?
7. Zvyšujete soustavně produktivitu vaší práce?
8. Jak měříte produktivitu práce ve vaší firmě?
9. Rozvíjíte svoji firmu díky svému know-how, nebo z nutnosti ustát tlak zákazníků?
10. Považujete svoji firmu za firmu oblastního, krajského, republikového či evropského významu?
11. Jaké metody průmyslového inženýrství máte implementováno ve vaší firmě?
12. Zásoby materiálu a zboží na vašem skladu v ročním pohledu rostou – setrvávají – klesají?
13. Víte, kolik zdrojů a které věnujete na školení personálu ve firmě ročně?
14. Jak často a jak motivujete lidi ve firmě k větším úspěchům?
15. Je způsob odměňování zaměstnanců ve firmě považovaný za dobrý/vhodný?
16. Používáte ve firmě 2 – nebo 3 stupňovou kontrolu (výrobků, procesů, činností …)?
17. Máte zpracované FMEA analýzy těch nejdůležitějších procesů či výrobků?
18. Využíváte hodinové kapacity strojů alespoň na 75%? A na 1 – 2 – 3 – 4 směny?
19. Jakým způsobem normujete práci lidem na pracovištích?
20. Jak často se na pracovištích dělá "opravdový velký pořádek"? Opakovaně?
21. Jakou metodu údržby strojů a zařízení používáte?
22. Máte alespoň na některých pracovištích zaveden systém Poka-Yoke?
23. Používáte ve výrobě systém plán > výroba, nebo výroba < požadavek?
24. V jakých časových úsecích sledujete hodinovou stabilitu svých procesů?
25. Pro které výrobky (rodiny výrobků) sledujete parametr "plnění dle plánu"?
26. Pro které výrobky (rodiny výrobků) sledujete parametr "Celková efektivita stroje/ů - procesu"?
27. Sledujete ve svých procesech parametr DOCK TO DOCK TIME?
28. Na základě čeho tipujete oblasti/procesy, které budete zlepšovat?
29. Kdo je ve vašem výrobním procesu zodpovědný za cyklus P-D-C-A?
30. Jakým způsobem odhalujete kořenové příčiny vzniklých problémů?
31. Používáte pro řešení vzniklých problémů 8D report? Nebo jaký jiný systémový nástroj používáte?
32. Kdo a jak často analyzuje VA parametr ve výrobních uzlech?
33. Dělá se ve výrobních procesech analýza toku hodnot častěji než 1x za 6 měsíců?
34. Jakou normovací metodu ve svých procesech používáte?
35. Jakou metodou nalézáte na svých výrobcích ve výrobním procesu chyby?


MOTTO: Nastavovat, zlepšovat, optimalizovat a dolaďovat procesy je třeba včas - tedy když má firma zakázky, obrat a peněžní toky nevykazují závažné problémy.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB