Ostatní


Výkonnost je možné měřit na jakémkoliv procesu (konání).
Je jen na uvážení vedoucích a organizačních pracovníků, jaký bude mít přínos měřit všechny procesy ve firmě.
Měření procesů produkujících přidanou hodnotu je vhodné. Ovšem je potřeba mít stále na zřeteli dostupné zdroje – tedy alespoň lidskou sílu a čas – toto jsou 2 nejzákladnější zdroje ve výrobním procesu.

Samozřejmě, že měření výkonnosti na režijních pracovištích je také zajímavý parametr – zjistí se tím, jak velkou je zátěží pro firmu ten který úředník (režista), ale je komplikované SPRÁVNĚ určit, co bude považováno za příkon a co za výkon (režisty) na takovém pracovišti! Při nesprávném určení jsou výsledky pak velmi zavádějící!

Pro lepší přehled doporučuji pročíst část "NORMOVÁNÍ", kde na konci je uveden příklad z kanceláře, kde je metodicky proveden výpočet, jak dlouho trvá pořízení kopie dokumentu.

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB