Podsestavy v průběhu výroby


Polotovar se někdy nazývá podsestava, nebo montáž. Je to několik jednotlivých dílů smontovaných do vyššího celku.


Ve výrobě běžící polotovar, který již vykazuje vady (drobné – kosmetické, nebo i závažné funkční), ale nikdo z kompetentních pracovníků takový případ z různých důvodů neřeší a výrobek volně pokračuje k dalším pracovištím, postupně na sebe nabírá přidanou hodnotu a jeho cena roste.
Děje se tak do doby, než někdo vyřadí výrobek jako vadný – k opravě.
V tomto místě výrobního procesu je ovšem na polotovaru provedeno již několik operací "navíc", které již představují významnou část přidané hodnoty, která může být následně znehodnocena!
Může se tak stát proto, že k poškození/zničení polotovaru došlo na některém z předchozích pracovišť neopatrnou manipulací pracovníka, (neseřízeným) strojem, dopravníkem, přípravkem, nebo také může být nesprávně vyhodnocen jako vadný (nepoužitelný)!

Ztráty na vyřazených polotovarech z pracovišť jsou tím vyšší, čím později je polotovar vyřazen z toku výrobního procesu.

Řešení včasného odhalení vad na podsestavě je velké téma pro technický kádr výroby.
Existuje mnoho technik, jak určit míru rizika vzniku vady na které operaci a jaká bude pravděpodobnost odhalení takové vady pracovníkem montáže. Zabývá se tím například FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) zaměřená na výrobek, a/nebo na proces výroby! Potom je veliká pravděpodobnost, že podsestava s vadou bude OPRAVDU VČAS odstraněna z výrobního procesu a nebude dál na sebe nabírat přidanou hodnotu.

Metodiky, jak zjistit/detekovat vadu na výrobku jsou poměrně velmi rozsáhlé, ale jsou již poměrně dobře zpracovány, aby je bylo možné úspěšně aplikovat na jakýkoliv případ v praxi.
Druhým krokem je samozřejmě zaškolení pracovníků, aby vady dokázali správně rozeznat a kategorizovat!2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB