Další


V každé společnosti (firmě) existuje vždy hlavní systém, ale souběžně mají některá oddělení, nebo pracoviště další svůj organizační systém na nějaké podprocesy, který musí běžet a komunikovat se systémem hlavním.
V tomto případě bývá velmi kritické jak dlouhodobě oba systémy (nebo i více) plní komunikační úkoly. Zpravidla je to však za cenu zvýšeného úsilí pracovníků, průběžné kontroly správnosti transferů dat a souběžné zálohování důležitých dat.

Jako nejefektivnější řešení se ukazuje data a procesy z podružného – souběžně běžícího systému převést do hlavního a propojit všechny komunikační cesty se systémem hlavním. Tento krok však vždy vyžaduje velmi odborný zásah do organizačního i informačního systému!

Co Vám toto řešení přinese?
Správně, bezchybně a kompaktně s ostatními procesy běžící část výrobního provozu, kterou jste přenesli a vysokou spolehlivost správnosti dat.
Navíc v hlavním informačním systému je zpravidla možné udělat nové pohledy a filtry na taková data a to nese také užitek – zejména pro řídící pracovníky!

2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB