Optimalizace pracoviště


V každé výrobní dílně jsou umístěna pracovní místa pro výrobní pracovníky.
Je docela jedno, jestli jde o starou dílnu, nebo některou novou - super moderní. Nezáleží ani na tom, jestli jsou z pracovišť podsestavy (výrobky) odváženy vozíky, nebo jedou po běžícím pásu. Princip organizace je stejný.
Na obyčejném pracovišti je typické, že každý pracovník si jej uspořádá podle sebe a jak je mu pohodlné. Tento stav ale nemusí znamenat, že na takovém pracovišti bude odvádět uspokojivý a bezvadný výkon!

Princip optimalizace pracoviště vychází z fyzických a ergonometrických možností lidského těla, které jsou dány. A pak je doplněn výcvikem pracovníků na daný druh práce. Metody a způsob jak jsou pracovníci cvičeni k plánovanému pracovnímu rytmu na takovém zoptimalizovaném pracovišti, a aby celá výroba byla efektivní se starají výcvikoví instruktoři.
Zoptimalizované pracoviště je uspořádáno tak, že pracovník na něm může podávat největší možný výkon z pohledu tělesných proporcí, současně žádnou část těla nepřetěžuje a nezpůsobuje mu při práci nadměrné opotřebování a nezvyšuje se tak riziko onemocnění pracovníka. Toto pracoviště se stává dlouhodobě stabilní a působí v procesním toku pozitivně, protože nedochází ke ztrátě schopnosti pracoviště tvořit přidanou hodnotu. Je to dlouhodobě stabilní stavební kámen výrobní dílny.
Na základě těchto skutečností se toto pracoviště nestává úzkým místem v celém výrobním procesu, což umožňuje plynulou výrobu se stabilním hodinovým výkonem.

Optimalizace pracovišť probíhá zpravidla podle plánu rozvoje s dalšími optimalizacemi procesů. Takový plán koresponduje (velmi kopíruje) s rozvojem výrobní kapacity firmy a potřebami efektivně vyrábět a uspokojovat zákazníky.
Jedním z nepostradatelných kamenů zoptimalizovaného pracoviště je metoda 5S, která dlouhodobě udržuje pracoviště ve standardním nastavení, bez anomálií a dalších nestandardních jevů.
Pracoviště jsou neustále v kondici, která umožňuje provádět výrobní operace nominovaných rodin výrobků, které se aktuálně vyrábějí a současně zajišťuje, aby na pracovišti byli schopni pracovat pracovníci ve 2, 3 i 4 směnném provozu. Je tedy současně schopné napomáhat bezvadné opakovatelnosti a reprodukovatelnosti úkonů.


2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB