Optimalizace procesu


Zoptimalizované pracoviště je takové, kde pracovník může podávat největší možný výkon podle teoretických propočtů vycházejících ze strojních výkonů, ergonometrie pracoviště a zaškolení pracovníka.
Výhoda tohoto pracoviště je pak především v tom, že není úzké místo ve výrobním procesu a ve sledu procesních kroků má charakter "plynulý tok".
Pak zoptimalizovaný proces je ten, kde jsou všechna pracoviště zoptimalizovaná a žádné netvoří zatěžující úzké místo (bottle neck). Takový proces je maximálně efektivní a předpokládá se, že bude přinášet maximální přidanou hodnotu.
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB