ZtrátyZtráty znamenají jednoznačně odtok hodnot z firmy, a to se projevuje menší či větší mírou zátěže pro firmu.

Je to jeden ze 7 druhů plýtvání, který je potřeba eliminovat!Podrobně se zabývám ztrátami a plýtváním ve firemních procesech v dalších odkazech.2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB