Šetření materiálem


Šetřit materiál je částečně téma pro konstruktérovi – vhodná konstrukce stroje a tvar za použití matematických modelů dokáže uspořit hodně materiálu.
Následně téma pro technologova - pokud používá vhodné materiály a technologie pro jejich zpracování, dokáže se i tady snížit spotřeba materiálu o mnoho procent.
V další fázi přípravy výroby stojí obvykle procesní krok příprava materiálu pro výrobu. Pokud je tu materiál správným způsobem (podle pokynů technologa) dělen – je téměř vyloučeno, že vznikne prostřih nad plánovaný a takto se také uspoří mnoho materiálu.

Nesprávně nastavený a neřízený stroj by mohl způsobit poškození materiálu, nebo například neostrý střih, Čímž by musely vzniknout nutné přídavky na materiálu. Nehledě na další neplánované opracování materiálu - v tom okamžiku bývá již k úsporám daleko.
Zmiňované "další neplánované opracování" je typickou skrytou továrnou ve výrobním procesu. Takové procesní kroky je potřeba ihned řešit a nastavit předchozí pracoviště tak, aby nebylo potřeba žádné další neplánované opracování.


V některých případech však nastává situace jiná – tedy že se "ušetřený materiál" (prostřih a ostřih tabulí plechu, linolea, papírových kartonů, dřevotřískových laminovaných desek ... ale i sebrané tekutiny, nebo sypké hmoty) vrací zpět do skladu, kde je uložen pro případ, že by se mohl někdy využít.
ANO, je to dobrá myšlenka, nicméně je potřeba na takový materiál nezapomenout, protože po čase se zjistí, že sklad je plný "užitečných zbytků" k prasknutí! Ale ... není je kdy použít. Nehledě na to, že se v takovém množství materiálu nikdo ani nevyzná – o přesném přehledu a místě uložení, vč. hodnoty nemluvě.

Pokud takový "ušetřený materiál" není zanesen v nějakém přehledném elektronickém systému, který je průběžně pečlivě aktualizován, nejsou k dispozici rychlé pohledy do databáze, vede to zpravidla pouze k zaplnění skladu odpadem bez dalšího využití.
Navíc takový materiál mnohdy degraduje nesprávným skladováním a to může být velmi zrádné při další jeho použití v běžné zakázce!

Po zkušenostech s řízením skladů zbytkového materiálu často vznikají nějaké "příruční sklady" na/u pracovišť, které někdo řídí a stará se o výdej a příjem materiálu Z a DO skladu. VŽDY je však dobré měřit výslednou efektivitu fungování této jednotky s ohledem na režijní náklady.

Příkladů kde a jak se dá ušetřit materiál je mnoho.
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB