Šetření energiemi


Z energií bývá nejčastěji sledována ta elektrická.

Komplikace této oblasti je v tom, že pracovníci nemají zpravidla přehled kolik "jejich" stroj na pracovišti spotřebuje energie k práci a kolik jí proplýtvá. Až rozkrytím tohoto poměru a dalších detailů se ukáže cesta k úsporám. Přijetím účinných opatření se pak dosahuje skutečně velkých úspor.


• Typické příklady plýtvání je nahřívání pecí, které mají spotřebu 10, 30, 50 i více kW a jejich nahřátí na provozní teplotu trvá mnoho hodin.
Ale i velké stroje jako jsou soustruhy a frézy, velké lisovací přípravky ... pokud mají vyrábět výrobky s velkou přesností (0,007 mm) potřebují dostatečné nahřátí na správnou provozní teplotu.
S ne právě šťastným plánováním výroby a zastaralým technickým vybavením lze pak jen bezmocně sledovat spotřebu el. energie měsíčně a tuto položku dávat pravidelně do balíku nutných režijních nákladů. Bohužel je toto částka, která firmu jen zatěžuje.

Je otázka, kolik prostředků, kdy a kam investovat
  -  do zateplení budovy/dílny/pracoviště
  -  do moderní regulace vytápění - temperování budovy/dílny na "správnou" teplotu
  -  do organizace efektivnějšího spouštění strojů a správné přípravy
  -  řešení všech uvedených možností i dalších, které jsou prozatím raději nezmiňovány


Podobný princip s plýtváním platí i pro další často používaná média – např. stlačený vzduch, kapalný dusík, kapalný kyslík ... chladící voda, destilovaná voda, odsávání aj.
Na začátku každého záměru uspořit je ovšem VŽDY měření!
BEZ MĚŘENÍ NELZE VYHODNOTIT VÝSLEDEK ÚSPORNÉHO OPATŘENÍ!• Jako další příklad uvádím spíše z oblasti infrastruktury, ale ve výsledku to bude režijní náklad pro firmu.
Nedovírajícími se 6m vraty haly uniká velké množství energie. Všichni o tomto problému vědí. Na poradách se o vratech měsíce mluvilo a mluví stále... Zbývá jen rozhodnout - dát řešení.

Je lacinější, či výhodnější nechat vrata úplně dosloužit a nechat tedy dál unikat takové množství energie, nebo dát peníze za včasnou opravu vrat?
Odpověď je docela jednoduchá - kolik je rozpočet na opravu vrat? Jaké jsou nabídky firem, které se uchází o opravu?
12´000 Kč? - 22´000 Kč? - 70´000 Kč?
Za jak dlouho se proplýtvá 22´000 Kč jen v teple?

Není potřeba hned najímat vědeckou laboratoř na měření úniku tepla. Obvykle stačí šikovný technik, který se podívá kde je radiátor, nebo kolik radiátorů je v bezprostřední blízkosti vrat, jaký mají výkon, kolik tepla za hodinu jsou schopny vyzářit... a pak spočítá, kolik kWh (MJ) unikne ven za směnu/den/týden/měsíc - a celé topné období.
Vynásobením sazbou za kWh se dojde k částce v Kč. Této jednotce již rozumí každý.
Potom je vše již docela jasné.

Ano, měření a zpracování dat zabere nějaký čas technika firmy, a možná i dalšího člověka ze správy budov, ale toto téma bude mít jasný závěr a bude pod kontrolou.
Potom ať je vedením firmy rozhodnuto jakkoli, je již jasné, z jakého měření se vycházelo a v jaké konkrétní finanční situaci se firma nacházela při rozhodování o opravě vrat.
• Poměrně velkým tématem v administrativních budovách firem jsou i výtahy.
Výtahy pokud jsou staršího data výroby, mají samozřejmě zastaralou strojovnu s pravděpodobně zastaralým motorem, který má jistě o 10 - 20% ? 40% vyšší spotřebu než nové - moderní konstrukce motorů.
Nové motory dovedou i vracet část energie do sítě nazpět a šetřit tak životní prostředí (rekuperace).

Řídící elektronika je také zajímavou kapitolou.
Zastaralé výtahy mají řízení každého výtahu samostatně. To znamená, že každý výtah je obsluhován klientem zcela samostatně a jede ze stanice A - do stanice B. Pak vyřizuje požadavek následující.
Novější výtahy mají moderní - inteligentní řízení - to zn. že pokud nastoupí klient ve stanici D a jede do stanice G, a klient, který na této trase (F) má požadavek na přesun, výtah mu zastaví a on může přistoupit. To je již poměrně velká úspora času a doprava se výrazně zrychlí! Ovšem co se děje vně této trasy (A - E || H - K) výtah již neřešit neumí. Až odveze klienta/y ze stanice D do stanice G, jede pro další klienty.
Tady je samozřejmě nějaká úspora peněz a hlavně času při provozu výtahu.

Nejmodernější výtahy a zvláště pokud jsou 2 vedle sebe (malý a velký), umí pracovat v násobně efektivnějším režimu. Co to znamená?
Každý výtah je provozován jako simplex - to je předchozí případ + oba jsou propojeny a jsou provozovány jako duplex.
Výhody a hlavně efektivita provozu spočívá hlavně v tom, že "soustava výtahů" podle zadaného (naprogramovaného) algoritmu vyhodnocuje, který výtah je blíže ke stanici s klientem, který výtah jede kterým směrem, jak je který výtah vytížen a jestli ještě dokáže přibrat někoho dalšího ... kam jedou klienti v obou kabinách... při uvolnění kterého výtahu pojeden do které stanice...
Vzniká tam velké množství možností, které jsou ale řešeny matematickými modely a proto vždy dochází k nejrychlejšímu vyřízení všech požadavků všech klientů ve všech stanicích. Nejvíce je poznat síla tohoto systému ve špičkách, kdy mnoho klientů pospíchá do nebo z budovy a tvoří se fronty ve všech stanicích.

Jeden z dalších důležitých aspektů provozu a údržby výtahu jsou pravidelné prohlídky, opravy a revize.
Každá společnost, která ve své budově instaluje výtah, současně si sjednává i smlouvu o provádění pravidelných prohlídek a další péči. Pozor však na to, že ne každý provozovatel se tak pečlivě věnuje uzavřené smlouvě a nemusí si představit, jak bude vypadat servis v praxi. Může se pak stát, že četnost návštěv technika servisní organizace je menší, než je potřeba. Také opravy závady výtahu/ů jsou řešeny "poněkud vlažněji" a mnohdy ani na následná zavolání se oprava neuspíší! Bohužel ... i toto se stává.
Tyto situace vedou někdy k přechodu k jiné servisní organizaci s vidinou lepší spolupráce. Pozor však, kolik bude nutný servis s nákupem náhradních dílů pro pořízený typ výtahu stát v nových podmínkách?!
Může dojít k naprosto paradoxní situaci a nový servis výtahů je ještě dražší než byl servis u původní servisní společnosti!!!
I takováto okrajová témata provozu budovy je vhodné mít neustále pod kontrolou, protože udržení chodu výtahů bývá obvykle jedna z TOP 10 položek v nákladech na provoz velké firmy.
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB