Stabilita výkonu strojů


Stroje a zařízení, které odvádí výkon je jeden ze základních stavebních kamenů prosperující firmy.
Ideální stav je, když stroj na pracovišti jede kontinuálně, pravidelně, dává sekundový > minutový > hodinový > směnový výkon. Pak s takovým pravidelným výstupním výkonem může ekonomika počítat do vstupně - výstupních finančních toků a ve finále takové pracoviště působí ve výrobní lince jako dobrý, spolehlivý a stabilní prvek.

Proto je nutné strojní park i správně a systematicky udržovat.
Využívají se k tomu postupy, které systematicky v cyklech sledují stav strojů a s pomocí pracovníků zaznamenávají každou odchylku od normálního chodu. Následně technik/mechanik vyhodnocuje tyto záznamy a VČAS provádí údržbu strojního parku včetně oprav tak, aby nedošlo k výpadku – či dokonce k úplné havárii stroje a zastavení výroby.

Každý výpadek či havárie je nepředpokládané zastavení výrobního procesu a nutně vede vždy k vážnějším komplikacím v organizaci práce ve výrobním středisku! V takových případech jsou ztráty vždy vyšší, než při pravidelném odstavení a plánovaném servisu strojů a zařízení na pracovištích!

Toto je tisícekrát ověřená situace a není potřeba ji znovu a znovu ověřovat. Či snad dokonce o těchto jednoznačných závěrech pochybovat!POZOR – aby byl dokonalý přehled o ztrátách způsobených havárií stroje, je potřeba počítat nejen primární ztráty na pracovišti přímo u stroje z času opravy.
Při počítání skutečných nákladů na havárii stroje je potřeba zohlednit i sekundární ztráty např. omezením výroby následných pracovišť, přeorganizováním pracovníků na jiné směny, otevření mimořádných směn a mimořádné mzdy, a jiné.
A také terciální ztráty - tady by mělo být zahrnuto odvolání některých nákladních aut u dopravců na termíny přepravy zboží k odběrateli, pozastavení dovozu materiálu na další výrobu, doobjednání dalších náhradních dílů pro nefunkční stroje, mimořádné směny nad plán pro pracovníky údržby ... a samozřejmě opoždění dodávek zákazníkům - nespokojenost zákazníka, která může vést až k redukci dalších objednávek! Možná i k dočasnému pozastavení objednávek.


Upozorním tu ještě na jednu situaci, která se stává a často bývá nesprávně vyhodnocována.
Totiž když se stane výpadek na 2 a více pracovištích. V takovém případě náklady (veškeré = jak finanční přímé, tak všechny ostatní) rostou násobně.
Pokud postupně vypadnou 2 - 3 i 4 pracoviště, náklady na takovou havárii rostou exponenciálně!
Je to situace mimořádně nepříznivá, avšak nejhorší řešení je pokyn vedoucího "rychle to opravte, a ať už vyrábíme". Bohužel je to tak.
V časové tísni, mnohdy s vedoucím za zády technik opraví na stroji/-jích jen to naprosto nezbytně nutné, o celkovém otestování stroje/-jů se nedá vůbec mluvit a už musí stroj/e předat výrobě. Často se stává, že výpadky stroje/jů jsou po několika minutách opakované a výroba se po krátké době zhroutí.

Jediné správné řešení v takovém případě je uzavřít výrobní linku a udělat všechny opravy a údržbu na všech strojích. A to tak, jak má správně být podle servisních plánů.
Až potom znovu otevřít směnu a pokračovat v řádné výrobě.


jednoduchý příklad (jedná se o sériový model):
linka - ST1    -     ST2    -     ST3    -     ST4    -     ST5    -     ST6    -     CELKEM
plán - 1000 ks  - 1000 ks  - 1000 ks  - 1000 ks  - 1000 ks  -  1000 ks  -  1000 ks
real - 1000 ks  -  800 ks  -   900 ks  -   800 ks  -   700 ks  -   1000 ks  -  1000 ks
to je - 1,0     x     0,8    x     0,9     x    0,8    x     0,7     x    1,0       =   0,4032 = 40,32%

Tedy ztráty způsobené havárií několika strojů ve výrobní lince jsou 100 - 40,32 = 59,7% a to je opravdu velmi zatěžující firmu!

Taková směna sice vyrobila určitý počet výrobků, ale pokud budeme počítat že zisk na tomto výrobku je menší než 20%, znamená to, že tato směna nepokryla asi (59,7 - 20 = 39,7%) nákladů na chod střediska - firmy.
Bude potřeba tento výpadek někde - nějak nahradit.
2012-2017 © www.efektivniprocesy.cz , tel.: 722 907 409, e-mail: efektivniprocesy@seznam.cz, by fvB